dr Krystyna Babiak

Radca prawny, założycielka kancelarii

Założycielka Kancelarii, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

Doktor prawa pracy i wieloletni wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1968 – 1970 pracowała jako aplikant w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Od 1974 r. do 1986 r. była adiunktem w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1984 r. pracowała jako radca prawny w służbie zdrowia, instytucjach kultury i bankach, a od 1990 r. prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu. Od 1995 r. Arbiter Sądu Polubownego przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo Handlowej. Za swoją pracę i działalność odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową Miasta Poznania oraz Złota Odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.